this is a test

نصب 500,000 دوربین امنیتی در چین

ادمین

1399/4/7

نصب 500,000 دوربین امنیتی در چین

بیشترین تعداد دوربین نظارت تصویری در جهان
در شهر بزرگ چونگ کینگ در چین 500000 دوربین نظارت تصویری بزودی نصب خواهد شد . این پروژه حدود 2.6 میلیارد دلار هزینه در پی خواهد داشت و چونگ کینگ، به عنوان اولین شهر دنیا نام خواهد گرفت که بیشترین تعداد دوربین نظارت تصویری در آن نصب شده است ونگ زینگ چون رئیس پلیس این شهر ادعا می کند که بعد از واقعه 11 سپتامبر آمریکا هم اکنون این شهر بیشترین تعداد دوربین های نظارت تصویر را داراست. تا کنون 40000 دوربین در مراکز اصلی شهر نصب شده است .
خرید دوربین مدار بسته